Як правильно робити реферати зразок

як робити реферат


Бесплатная юридическая консультация:

Реферат (контрольна робота) має бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати певним вимогам оформлення. Ілюстративні матеріали — таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо виконуються відповідно до чинних стандартів.

Оглавление:

У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити виправлення, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Реферат (контрольна робота) має бути віддрукована чітко, охайно, без помарок та виправлень. Описки і графічні неточності, які виявлялися в процесі написаної роботи, можна виправляти зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст роботи треба розміщувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля зліва — 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пунктів. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см., відступи зліва і справа – 0 см., інтервал між рядками полуторний, вирівнювання по ширині.

Робота повинна починатися з Титульної сторінки, яка заповнюється суворо за встановленою формою (див. далі). На титульної сторінки номер не ставитися.


Бесплатная юридическая консультация:

Викладення тексту кожного розділу, а також списку літературних джерел слід починати з нової сторінки. Назва кожного розділу та підрозділу відокремлюється від попереднього тексту порожнім рядком і вирівнюється по центру. Викладення тексту підрозділу відокремлюється від наступного тексту також порожнім рядком.

Переноси слів у заголовках не дозволяються. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Заголовки усіх розділив друкуються великими літерами.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку (колонтитул – 1 см.), але на титульному аркуші (перша сторінка роботи) номер проставляти не слід. Формули, які приводяться в роботі слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне вмістити у текст роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати заголовок (найменування), що відображає її зміст, вирівнюється по центру. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком з прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться). Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці в даному розділі. Наприклад: таблиця 1.3 — третя таблиця першого розділу. Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та нумерації рисунків.

При оформлені таблиць слід дотримуватись певних правил. Так, у випадку переносу таблиці та її продовження на наступній сторінці, в цьому випадку у правому верхньому кутку сторінки пишуть «Продовження табл.» і ставлять той же порядковий номер, не повторюючи заголовку таблиці та найменування граф, вказують номери граф та продовжують таблицю. В таблицях можна використовувати шрифт Times New Roman, 12 і менш пунктів, абзаци в таблицях вирівнюється по центру, зліва, праворуч, по ширині, інтервал між рядками полуторний або одинарний.

Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у заголовок таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо.


Бесплатная юридическая консультация:

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї. Посилення в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у роботу таблиці, що не мають заголовків, нумерації, або на які відсутні посилення у тексті, не дозволяється.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у основну частину роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з прописної букви пишуть слово «Рис.», проставляють порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву рисунка, яка повинна відображати його зміст.

Номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номеру рисунка у даному розділі (наприклад: Рис.2.1. – перший рисунок другого розділу). Нумерація рисунків ведеться окремо від нумерації таблиць та нумерації формул.

Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. В тексті роботи мають бути присутніми посилення на всі вміщені рисунки. Перерахування в списках може оформляться цифрами, буквами або за допомогою символу «-«.

В тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки таблиці, а також цитати, що їх наведено в роботі. Посилення на першоджерела можна здійснювати у виносках, що роблять знизу під текстом на відповідній сторінці (у виносці вказуються: прізвище та ініціали автора, найменування джерела, видавництво, рік видання та сторінка). Інший спосіб полягає у використанні квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад: [6, с.17]).


Бесплатная юридическая консультация:

Перелік джерел інформації, що була використана під час виконання курсової роботи, укладають у встановленій послідовності в відповідному розділі:

Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством фінансів України, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами.

Наукова, навчально–методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

Наукова, навчально–методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю укомплектована контрольна робота повинна бути переплетена (зброшурована).


Бесплатная юридическая консультация:

Міністерство освіти і науки України

Київський університет культури

Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу КУК

Кафедра менеджменту

з дисципліни «Стандартизація, сертифікація, метрологія»

на тему ____________________________

Виконав студент __ курсу, групи ____, _________________________________

Источник: http://studfiles.net/preview//


Бесплатная юридическая консультация:

Як написати листа святому Миколаю, щоб отримати бажаний подарунок

Щоб наповнити День святого Миколая незабутньою атмосферою і святковим настроєм для дітей потрібно дарувати не тільки подарунки. Звичайно, це теж дуже добре, але атмосфера торжества повинна супроводжувати дитину цілий день. Ми вже писали для вас сценарій до свята, а що, якщо піти далі і написати лист святому Миколаю. Дитині це точно сподобається.

Щоб написати правильний лист святому Миколаю, нам знадобиться зразок тексту і, хоча б приблизне розуміння традицій і легенд цього свята.

Якщо згадати народні повір’я, то святий Миколая в ніч з 18 на 19 грудня в образі дідуся ходить з мішком подарунків, які залишає у дітей під подушкою. Але тільки у хороших дітей, щоб ті слухалися батьків і добре вчилися.

А крім цього, кажуть, що святому Миколаю обов’язково потрібно написати лист, щоб той нічого не переплутав з подарунком.

І ось з цього вже випливають основні питання: як написати лист святому Миколаю і куди його відправити.


Бесплатная юридическая консультация:

До речі, існує традиція, в якій кажуть, що лист можна просто залишити на підвіконні, щоб коли дитина спала, святий Миколай міг його просто забрати. Але у нас є цікавіший варіант, про це читайте трохи далі.

Лист святому Миколаю: зразок тексту

Малюк швидше за все сам не зможе написати лист святому Миколаю, тому йому потрібна буде допомога батьків. Ви можете просто наштовхнути дитину на думку і потім вже перевірити, щоб вона зуміла проявити самостійність.

Починати таку розповідь краще з гарного, описати корисні справи і вчинки. Якщо є якісь проблеми з поведінкою, то краще сказати про це і пообіцяти виправитися. Святий Миколай може пробачити, якщо дитина щиро жалкує.

«Здрастуй, Святий Миколай! Протягом всього року я був слухняною дитиною, допомагав батькам по дому, складав свої іграшки, старанно вчився. Я чув про багато чудес, які ти здійснюєш і скільки добра робиш людям. Сподіваюся, не відмовиш в моє прохання виконати моє заповітне бажання. Я дуже хочу отримати на свято . «

Святий Миколай, виконай, будь ласка, мою мрію, а я буду намагатися не розчаровувати тебе і батьків весь наступний рік ».

Бесплатная юридическая консультация:

Нехай дитина не боїться, що запізниться з листом, адже ви можете залишити його просто на підвіконні, щоб той прочитав його «на місці».

Куди відправити лист святому Миколаю

А ось і цікавіший варіант, який ми обіцяли вам на початку статті. В Україні на даний момент діють дві резиденції святого Миколая Угодника. Ось їх адреси.

Святому Миколаю в Карпатахс. Пістинь, Косівський районІвано-Франківська область78633

Святителю Миколаю в г. Киеввул. Михайла Донця, д. 2Київ03061

Головна резиденція святого Миколая в Мамаєвій Слободі


Бесплатная юридическая консультация:

Тепер ви знаєте, як написати лист святому Миколаю і куди його після цього відправити. Зразок тексту допоможе вам в цьому.

Источник: http://znaj.ua/popcorn/yak-napisati-lista-svyatomu-mikolayu-shchob-otrimati-bazhaniy-podarunok

Как оформить реферат правильно – все этапы оформления реферата

Во время обучения в ВУЗе студент неоднократно сталкивается с написанием рефератов. Поэтому лучше заранее узнать, как оформлять реферат. Реферат – это научно-теоретическая работа, выполненная в форме доклада по заранее заданной теме. В нем может быть собрана информация из разных источников.

Главная / Блог / Как оформить реферат правильно – все этапы оформления реферата

Рекомендуем вам скачать методическое указание по оформлению реферата согласно требованиям ГОСТ. Здесь приведены правила и примеры оформления всех частей реферат (от титульного листа до приложений).


Бесплатная юридическая консультация:

Внимание! Если вы сомневаетесь в своих силах, то закажите помощь в написании реферата у профессионалов.

Структура реферата

Общие правила оформления реферата

Правила оформления этого вида научной работы сопоставимы с аналогичными требованиями к курсовым проектам, только в упрощенной форме.

В отличие от строгого соблюдения стандартов ГОСТа при написании курсовых и дипломных работ, к реферату требования немного ниже, поэтому допускается некоторое отклонение от правил.

Несмотря на это, при написании реферата и его оформлении лучше все-таки ориентироваться на правила, прописанные в ГОСТе 7.. Также применимы ГОСТы, регулирующие оформление библиографии и научных работ в целом.

Правильное оформление реферата подразумевает соблюдение некоторых правил:


Бесплатная юридическая консультация:

 • традиционно применяется шрифт Times New Roman, хотя допускаются иные, если научный руководитель потребует;
 • высота кегли должна быть 14 (реже 12). Этот нюанс лучше заблаговременно узнать у преподавателя;
 • интервал между строк – полуторный;
 • ориентация листа – вертикальная, лист А4;
 • страницы нумеруются начиная с 3-ей;
 • обязательно оформляется титульный лист и содержание.

Оформление оглавления

Раздел «Содержание» оформляется на отдельной странице. В нем должны быть отображены все структурные составляющие реферата: главы, параграфы, введение, заключение, список источников, приложения и т. д.

Названия должны в точности соответствовать тому, что написано в содержании. Также к каждому разделу указываются страницы, на которых они начинаются.

В оглавлении название каждого раздела начинается с новой строки.

Оформление заголовков

Названия глав, а также «Введение», «Заключение» и «Список источников» оформляются жирным шрифтом Times New Roman 14 (изредка 16), начиная с заглавной буквы. Иногда допускается написание наименований этих разделов полностью заглавными буквами, например, «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Начинаться каждый из этих крупных разделов должен с новой страницы.

Меньшие по важности разделы, к примеру, параграфы начинаются с той же страницы, где закончился предыдущий.


Бесплатная юридическая консультация:

Оформление нумерации страниц

Нумеруют страницы в нижнем колонтитуле в правом углу. Титульный лист при этом остается без нумерации. Для этого нужно в конструкторе колонтитула поставить галочку в строке «Особый колонтитул для первой страницы». После этого нумерация будет на всех страницах, кроме титульного листа.

Оформление нумерации страниц

Как оформить титульный лист реферата

Зачастую студенты допускают ошибки при оформлении титульного листа работы, из-за чего могут возникнуть проблемы при ее сдаче преподавателю.

Образец оформления титульного листа

Чтобы грамотно оформить лицевую страницу реферата, нужно делать это по образцу. Если четких указаний по его оформлению не было дано, то следует воспользоваться общепринятыми стандартами, по которым на титульном листе должна содержаться следующая информация:


Бесплатная юридическая консультация:

 • полное название учебного заведения;
 • наименование факультета и кафедры;
 • тема реферата;
 • указание типа научной работы (реферат);
 • сведения о том, кто выполнил работу (Ф.И.О., статус, группа, специальность);
 • информация о том, кто принял работу (Ф.И.О., должность, научная степень и т. д.);
 • город, год написания.

Оформление рисунков и диаграмм

Рисунки и диаграммы размещаются в основном тексте там, где необходимо наглядно продемонстрировать что-либо. Нельзя вставлять рисунок, не соответствующий тексту.

К каждому рисунку необходима расшифровка, поясняющая, что изображено на нем. Запрещено размещать рисунки и диаграммы так, чтобы для их просмотра нужно было поворачивать работу. Если без поворота невозможно его разместить, то следует вынести рисунок за рамки основного текста, в раздел «Приложения», сделав соответствующую ссылку на него. В приложениях допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

Оформление таблиц

По правилам запрещается разрывать таблицы, поэтому размещают их в пределах одной страницы. При нехватке места лучше перенести ее на следующую страницу.

Каждая таблица должна иметь заголовок, а вставляться в текст при первом ее упоминании. При дальнейших упоминаниях о ней просто делается ссылка на нее.

Допускается разрыв таблицы только в том случае, если она не влезает целиком на страницу. При переносе заголовок таблицы дублируется на новой странице.

Таблица не должна размещаться так, что при ее просмотре нужно переворачивать курсовой проект. Если иначе ее разместить не получается, то она выносится в «Приложения», а в тексте делается соответствующая ссылка.


Бесплатная юридическая консультация:

Оформление списков

Самое важное, что нужно помнить при оформлении списков, это их единообразный вид. Все списки должны быть оформлены по одному образцу, с одинаковым отступом и выступом, нумерацией и т. д.

Существует два основных типа списков: маркированные; нумерованные.

На протяжении всей работы необходимо придерживаться одного из них.

Оформление ссылок и сносок

Итак, начнем с понятия «ссылка». Под ним понимается библиографическая информация об определенном текстовом отрезке, к которому она относится.

Пример ссылки: [36, с. 52], где цифра 36 обозначает порядковый номер источника, из которого взята информация, а 52 – это страница в этом источнике, где именно находится место, откуда приведен факт или какая-либо мысль.


Бесплатная юридическая консультация:

А теперь перейдем к сноске. Под этим термином подразумевается некое дополнение к тексту, пояснение или расшифровка чего-либо. Она размещается на странице, где и текст, к которой она относится. Как правило, в сноски выносятся переводы иностранных слов и фраз, какие-либо пояснения и т. д.

Оформление заключения

Заключение представляет собой вывод по всей работе, подведение итогов. Здесь упоминаются цель и задачи, которые ставились в начале работы, и говорится о том, какая деятельность была проведена, чтобы достичь решения этих задач.

Этот раздел начинается с новой страницы. Его объем немного меньше, чем у введения. Для реферата будет достаточно буквально 1-2 страниц.

Оформление списка источников

Список используемых источников (литературы) или библиографический список – одна из самых важный частей реферата, на оформление которой нужно обратить особое внимание. Во время защиты науч. руководитель, непременно, будет смотреть на правильность его оформления.

Согласно ГОСТу литература оформляется так, как показано на рисунке ниже. Если нет никаких особых указаний со стороны научного руководителя, то ее следует делать по этому образцу.


Бесплатная юридическая консультация:

Образец оформления списка источников

Электронные ресурсы (интернет-сайты, виртуальные книги и т. д.) оформляются иначе.

Образец оформления электронных ресурсов

Оформление приложений

Приложениями могут быть таблицы, рисунки, другие графические материалы и т. д.

Они указываются в оглавлении с указанием страниц, но сами не нумеруются. Обозначать их принято заглавными кириллическими буквами «А», «Б» и т. д.


Бесплатная юридическая консультация:

Располагают их в соответствии с последовательностью упоминания их в тексте.

Как же оформить реферат правильно?

При написании и оформлении рефератов студенты часто допускают ошибки, из-за чего работу приходится переделывать. Чтобы сократить количество ошибок до минимума, нужно придерживаться некоторых правил:

Правило 1. Всегда соблюдать научный стиль речи.

Правило 2. После каждого параграфа или главы писать краткий вывод.

Правило 3. Использовать единые параметры оформления (шрифт, интервал, поля и т. д.).


Бесплатная юридическая консультация:

Правило 4. Заранее узнать требования по содержанию и оформлению реферата у научного руководителя.

Оформление реферата является не менее важным элементом, чем само его написание. В науке все должно быть четко и осмысленно, поэтому и к оформлению работ относятся с полной серьезностью.

Подготовка реферата к печати

Прежде чем печатать реферат, нужно еще раз все проверить, чтобы никакие настройки не сбились, а сама работа полностью соответствовала требованиям. Не помешает дать свой реферат на проверку другому человеку, чтобы он «свежим» взглядом оценил работу.

Когда работа распечатана, ее следует вложить в специальную папку. Какая именно папка подойдет нужно спросить у научного руководителя.

Часто задаваемые вопросы

Написание любой научной работы вызывает массу логичных вопросов. Студентов, имеющих небольшой опыт в этом, они могут ввести в ступор. Чтобы этого не случилось, разберем часто встречающиеся вопросы:


Бесплатная юридическая консультация:

Вопрос 1. Сколько должно быть источников в списке литературы? Ответ на него очень прост – их количество должно быть исчерпывающим. То есть максимально возможное. Конечно, на практике все источники не вписываются. Чем сложнее тип научной работы, тем больше их должно быть. Для простого реферата достаточно 5-10 источников.

Вопрос 2. Какие могут быть источники? Если не вдаваться в глубины источниковедения, то их можно разделить на несколько видов:

 • литературные (книги, учебные пособия, монографии, мемуары);
 • документы (договоры, законы, архивные материалы);
 • электронные ресурсы (сайты, электронные книги);
 • графические документы (фотографии, иллюстрации, дагерротипы, картины);
 • аудио и видеоматериалы (документальные фильмы, видеорепортажи, видео хроники, аудиозаписи и др.).

Вопрос 3. Сколько должно быть глав и параграфов? Их количество напрямую зависит от, поставленной во введении, цели и задач. Как правило, реферат состоит из 2 (теоретическая и аналитическая часть), а не 3 глав (практическая отсутствует). Параграфы в главах могут быть, а могут отсутствовать. Все зависит от сложности темы, количества задач, общей структуры работы.

Заключение

Информация, изложенная в этой статье, поможет облегчить написание и оформление реферата. Придерживаясь рекомендаций и правил, изложенных в ней доступным языком, написание реферата перестанет быть чем-то сложным.

Источник: http://nauchniestati.ru/blog/kak-oformit-referat-pravilno/


Бесплатная юридическая консультация:

Оформление реферата по ГОСТУ

При написании реферата стоит обратить внимание на оформление по ГОСТу. Мы подробно расскажем и покажем Вам на примерах, как нужно правильно оформлять реферат по госту и в какой последовательности необходимо придерживаться при его написании.

Так как только правильно оформленный реферат у Вас примут и поставят положительную оценку.

В случаи, если у Вас не получится оформить реферат по госту самостоятельно, Вы всегда можете заказать оформление реферата у нас. Наши специалисты имеют большой в этом опыт и рады будут помочь.

Для начала мы дадим определение реферату. Реферат по сути своей это изучение какого-то отдельно взятого вопроса и краткое описание главных идей. Особенностью реферата является его соответствие нынешним научным требования в области изучения темы.

Основной целью реферата является глубокая самостоятельная работа студента над изучением проблем курса с использованием основной литературы.

Помощь студентам

Требования к оформлению. Оформление реферата в первую очередь нужно начать с выставления полей на листе. Это делается следующим образом: в документе Microsoft Office Word — «Разметка страницы» — «Поля» — «Настраиваемые поля» выставляем следующие значения: левое – три см., правое – 1.5 см., нижнее – два см., верхнее – два см (в методичке Вашего вуза могут быть другие цифры). Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не нумеруется, но он считается первой страницей.

Поэтому введение будет 2 страница. Нумерация делается следующим образом: «Вставка» — «Номер страницы» — «Внизу страницы» — «Простой номер 2», нумерация внизу посередине. Абзац в тексте реферата выставляйте в настройках 1,25 см., (выделите весь текст, по выделенному правой кнопкой мышки — Абзац. «первая строка» на 1,25 см., интервал — перед: 0 пт., после: 0 пт., междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. Текст выравнивается по ширине.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с главами, заключение, список литературы, пишутся с нового листа. Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между главами, параграфами и текстом выставляется в два интервала.Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках.

Правильная структура реферата:

 • Титульный лист.
 • План.
 • Введение.
 • Основная часть (главы с параграфами).
 • Заключение.
 • Библиографический список.

Когда всё Вы уже выставили переходим к оформлению титульного листа, на нём посередине необходимо написать: название института полностью, факультет, указать кафедру и тему реферата, Ф.И.О автора и руководителя, а также место и год написания. (Пример показан на Рисунке 1).

Образец правильно оформленного титульного листа реферата

В самом верху листа посередине пишется Министерство образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ), ниже с новой строки наименование Вашего учебного заведения полностью и сокращенно. Также ниже напишите факультет и кафедру. Пропуская 3-5 строчек посередине слово «РЕФЕРАТ», ниже по дисциплине, например «Отечественная история», ниже на тему «Реформы Петра Первого». Пропустив несколько строчек Вы пишете слово «Выполнил» и указываете группу и Ф.И.О студента или студентки.Еще ниже «Проверил», звание и степень проверяющего, а также его Ф.И.О. Чуть ниже оценка.В самом низу посередине город и год.

Рисунок 1. – Титульный лист реферата.

Вы можете скачать для примера шаблон (в Microsoft Word) титульного для реферата по ссылке.

Пример оформления содержания (план) реферата

Основа всего реферата это правильно составленное содержание. Оно должно раскрывать суть темы и показывать, что у Вас рассматривалось в работе. Содержание составляется следующим образом:

1. Тут пишется название первой главы

2. Тут пишется название второй главы

Рисунок 2. — Пример содержания реферата.

В зависимости от сложности темы или индивидуальных требований Вашего руководителя содержание может быть и таким.

Введение 1. Название первой главы 2. Название второй главы 3. Название третьей главы 4. Название четвертой главы Заключение Список литературы

Мы сделали содержание и выложили для Вас, скачивайте по ссылке.

Оформление введения реферата

Введение реферата оформляется следующим образом. В первую очередь в верхней части листа посередине напишите слово «Введение», оно обязательно с заглавной буквы, но бывает, что оно пишется прописными буквами, вот так «ВВЕДЕНИЕ». Как Вам писать — это можно посмотреть в методички (если она есть) Вашего вуза.

Далее делайте два отступа вниз и приступайте к тексту. Настройки форматирования текста реферата мы описали выше. Введение должно быть четким и нести краткую и основную информацию о теме реферата. Задача введения заинтересовать читателя и показать ему важность исследования. В ведении напишите цель Вашего исследования, значение и актуальность выбранной Вами темы. По объему введение должно быть 1 – 1,5 страницы.

Рисунок 3. — Образец введения реферата.

Образец оформления основной части реферата

Оформление основной части начинается с написания в верхней части листа посередине названия главы и параграфа. Например: 1. Тут название главы….. ниже через 2 отступа 1.1. Название параграфа, точка в конце не ставиться (для образца рисунок 4). Снова два пробела и приступайте к тексту первой главы. После первой главы приступайте ко второй, все аналогично нужно сделать. В конце каждой главы пишите выводы. Для наглядности в основную часть можно включить таблицы, рисунки, схемы, диаграммы.

Главы по объему должны быть равнозначными или разница 1-3 страницы, не более. Весь текст реферата Вам нужно перечитать и устранить все ошибки форматирования. После чего проверить орфографию и пунктуацию. Объем основной части реферата отстраниц.

Рисунок 4. — Основная часть реферата.

Рекомендации по написанию заключения в реферате

Что нужно писать в заключении. Первым делом Вы как можно больше делайте собственных выводов по изученной теме и четко ответьте на поставленные вопросы в работе. Важно не отойти от темы и подводя итоги, сделайте обзор выберите ту точку зрения которая, по-вашему, наиболее подходит к данной теме работы. Все выводы у вяжите с целью и задачами, написанными во введении реферата. Объем заключения должен быть равен объему введения или быть чуть больше.

Требования к списку литературы (библиография) в реферате.

В самом конце реферата нужно написать список литературы. Это те источники, из которых Вы брали материал и использовали для написания реферата. Обязательно по правилам список литературы располагается в алфавитном порядке от А до Я. С нового листа посередине Вы пишете слово «Список литературы» отступаете два интервала и от левого края ставите цифру 1. …….. потом 2. ………. и т.д. Количество источников от 5 до 8 штук. Порядок расположения источников по значимости:- Конституция РФ, ФЗ, нормативно-правовые акты;- учебники, книги;- Журналы, статьи; — электронные (цифровые) ресурсы.

Для примера приводим пример оформления списка литературы по ГОСТу:

1. Кравченко А.И. Политология: Учеб. Пособие. Для студентов пед. вузов. — М.: Академия, 2014. – 313 с. — ISBN:. Лавровский Н.А. Политология: Учебное пособие / Ред. О.В. Полищук: Том. госуд. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Каф. МСК: ТУСУР, 2013. – 291 с. — ISBN:. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. — М.: «Приор-издат», 2010. – 137 с. ISBN:. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. И отв. Редактор А.А. Радугин. — М.: Центр, 2012. – 98 с. — ISBN:6-5935. Политология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, А.С. Гречин, В.Ю. Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — М.: ЮНИТИ, 2014. – 16 с. — ISBN:. Унпелев А. Г. Политология: власть, демократия, личность. Учебное пособие. М.: 2012.c. ISBN:04-677. Чвикалов И.М., Камалов Р.М. Политология: Учебное пособие для техн. вузов. — Воронеж: ВГЛТА, 2015.c. ISBN:89-56

Печатается реферат на обычных стандартных листах А4. Обратите внимание на то, что печатать нужно только на одной стороне бумаги. Когда реферат напечатан, просмотрите его, что бы всё было по порядку и можете пробивать дырки и сшивать в заранее купленную папку.

Источник: http://sga46.ru/oformlenie-referata

Как оформлять реферат образец

Среди всех студенческих работ одной из самых простых является реферат. Его объем не превышает двадцати страниц и он не содержит практической части. Задача реферата – контроль усвояемости учебного материала студентом и проверка его навыков самостоятельной работы с источниками.

Кроме всего прочего, реферат не имеет строго определенных единообразных стандартов по оформлению. В отношении этого допускается довольно широкая вариативность. Как правило, каждое учебное заведение предъявляет свои требования и рекомендации по отношению к оформлению рефератов. Поэтому, чтобы правильно оформить реферат, прежде всего необходимо справиться об актуальных требованиях в методическом кабинете. Еще более надежный способ – обратиться с этим вопросом напрямую к научному руководителю, который будет оценивать работу. Последний вариант предпочтительней, так как нередко случается так, что рекомендации методического кабинета и требования преподавателя несколько отличаются.

Нижеприведенными рекомендациями и образцами допустимо пользоваться при отсутствии нормированных образцов учебного заведения. Все они соответствуют общим правилам по оформлению рефератов.

Требования к тексту

Реферат должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе. Кегль может колебаться от 12 до 14 пт. Шрифт специально не предусматривается, но почти всегда по умолчанию применяется Times New Roman при полуторном межстрочном интервале. Формат бумаги А4.

Важным моментом в оформлении любого текста, а тем более научной работы являются поля. Размер верхнего поля варьируется от 10 до 30 мм. Нижнего – от 20 до 30 мм. Правое обычно имеет размер равный 15 мм. А левое — в диапазоне от 20 до 25 мм.

Другой важный фактор при оформлении – нумерация. Нумерации подлежат без исключения все страницы реферата. Но существует маленький нюанс – цифра номера не проставляется на первых двух страницах – на титульном листе и на странице содержания. Со страницы введения номера проставляются арабскими цифрами начиная с «3».

Титульный лист

Задача титульного листа состоит в том, чтобы донести читателю информацию о теме работы и об ее авторе. Помимо этого, в нем содержатся сведения об учебном заведении, о научном руководителе, о дисциплине и времени написания работы.

Возможное оформление титульного листа представлено ниже.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ»

Кафедра изобразительного искусства

по дисциплине «Искусство стран Индо-Тибетского региона»

Источник: http://prostudenta.ru/post-239.html

Как правильно оформить реферат, образец

Оформление реферата – важная составляющая работы над ним, от качества которой в значительной степени зависит итоговая оценка. Оформление реферата предполагает множество различных нюансов, знание которых позволяет с самого раннего возраста начать подготовку к учёбе в вузе – там эти знания пригодятся по-настоящему. Это связано с тем, что требования к оформлению реферата во многом соответствуют аналогичным требованиям к курсовым, дипломным работам и даже диссертациям. Иными словами, однажды разобравшись с ними и научившись грамотно работать с программой Word, вы будете благодарны себе за это все дальнейшие годы обучения. Поэтому в данной статье мы собрали не только информацию о требованиях, которые содержатся в различных ГОСТах и методических рекомендациях, но и подробные инструкции по их выполнению.

1. Титульный лист реферата

Оформление титульного листа зависит от уровня, на котором пишется реферат (школа, колледж, вуз и т.д.). Для того, чтобы ничего не упустить, мы посвятили этой теме отдельную статью.

2. Структура реферата

В одной статье мы уже рассказывали о том, что реферат подразумевает определённое разнообразие, и как жанр насчитывает как минимум четыре вида. С этим связана определённая путаница – должны быть в реферате разделы или нет? На самом деле, реферату свойственна в первую очередь лаконичность (реферирование – это «краткое изложение»), а потому делить реферат на разделы и главы совсем не обязательно.

Тем не менее, некоторые педагоги имеют такое требование, а это в свою очередь вызывает необходимость оформления раздела «содержание».

Как вы уже догадались, если вы всё-таки поделили реферат на разделы, в таком случае сразу за титульной страницей нужно сделать оглавление – в школе его допустимо так и назвать, но в высших учебных заведениях традиционно этот раздел называется «содержанием».

Что касается структуры, то обязательным является как минимум три раздела – введение, основная часть и заключения. Как правило, основная часть должна делиться минимум на две главы, также возможно деление самих глав на подглавы (параграфы).

Содержание озаглавливается по центру жирным шрифтом, названия разделов объявляются после небольшого отступа – как правило, в один пробел. Сам блок выравнивается по левому краю, но номера страниц указываются в правом углу, отделяясь от названий пробелами или точками.

3. Поля

Верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30, правое – 10. По умолчанию в Word почти такие же настройки – нужно изменить только правое. Это делается в пять шагов:

В шаге №4 изначальное 1,5 см нужно заменить на 1.

4. Шрифт

Не только реферат, но и другие текстовые работы – от докладов до диссертаций – необходимо набирать шрифтом Times New Roman. Кегль (размер шрифта) должен быть 14-й, исключение – сноски, в которых допустим 12 или 10-й кегль, а также уменьшенный межстрочный интервал – единичный (1,0) вместо необходимого в обычном тексте полуторного (1,5).

4. Сноски и ссылки

На самом деле, правильное и полное название того и другого – библиографическая ссылка. Тем не менее, ученики, студенты и педагоги чаще делят это понятие на собственно ссылку [20, с. 30] и «сноску» 3 (выберите, что вам нужно, чтобы ознакомиться с соответствующей статьёй).

5. Список литературы

Также называемый библиографическим списком или списком использованных источников. Ввиду обширности темы, этому аспекту оформления реферата мы также посвятили отдельный материал.

6. Приложения

Приложение – необязательный, но зачастую нужный элемент любой текстовой работы. В этот раздел следует помещать:

 • Изображения – иллюстрации и графику, если они занимают значительное пространство, мешая восприятию текста (или их просто слишком много);
 • Какие-либо данные (таблицы, результаты опросов, исследований и т.д.), если они не были опубликованы, но на которые вы ссылаетесь в своей работе.

Приложения подписываются в правом верхнем углу (!) – не так, как другие разделы. Они нумеруются цифрами (№1, №2 и т.д.) либо русскими или латинскими буквами. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы.

7. Нумерация страниц

Нумерация в реферате, как и любой другой текстовой работе, начинается с титульного листа, но на нём не ставится, начинаясь сразу с цифры 2 на второй странице – содержании или уже самом тексте. Подробная инструкция находится тут.

8. Печать

Реферат печатается на стандартной бумаге А4. Для красивого и аккуратного внешнего вида можно сделать переплёт (делается там же, где обычно предоставляют услуги ксерокса и печати).

Источник: http://journal.duplom.ru/referat/kak-pravilno-oformit-referat-obrazec/

Блог Студланса о студлансе!

Курсовые / рефераты / решение задач

Доступные цены! Сроки от 1 дня!

Оформление реферата – как всё сделать правильно?

Бывает, что студент приносит преподавателю прекрасный, глубокий, отлично раскрывающий тему реферат, а препод заворачивает работу из-за неправильного оформления. Особенно обидно получить такой сюрприз перед самым зачётом или экзаменом, на который без засчитанного реферата не допускают. Так что оформление реферата – это не мелочь.

Впрочем, в правилах оформления реферата нет ничего сложного. Проблемы обычно возникают у первокурсников, которые просто пока ещё не знают, как правильно оформить реферат (потому, что поленились это выяснить до сдачи). Но эта статья поможет тем, кто не взял на кафедре методичку и задумался об оформлении в ночь перед сдачей работы – согласитесь, распространённая ситуация!

Иногда палево с правильным оформлением реферата случается у новичков-студлансеров. Решив подработать, начинающий студлансер полагает, что достаточно просто написать работу, и очень расстраивается, когда заказчик со скандалом требует доработок: оформление не по стандарту. Так что и студлансерам эта статья, нам кажется, тоже пригодится.

Общие правила оформления рефератов

Существует несколько видов рефератов , но в данном случае мы подразумеваем формат учебной работы. Это работа, которую можно назвать уменьшенным, более простым вариантом курсовой. Поэтому учебный реферат оформляется в целом так же, как курсовые и дипломы.

Во многих вузах и тем более в школах к оформлению рефератов подходят менее строго, допуская небольшие отступления от строгого стандарта ГОСТа. На некоторых факультетах есть свои правила, касающиеся оформления работ, особенно титульных листов (так что, помимо изучения общих правил, описанных ниже, рекомендуем всё-таки взять на кафедре методичку; иногда особые требования изобретаются преподавателями именно для того, чтобы проверить – читали ли вы эту методичку или нет?).

Но в целом достаточно соблюдения основных правил, касающихся выбора шрифта, проставления сносок, нумерации, оформления содержания, списка литературы, титульного листа.

Лучше всего, если вы изучите правила оформления реферата по ГОСТу, которые соответствуют стандартам оформления более серьёзных научно-исследовательских работ. Даже если преподаватель не из придир, лишними эти навыки не будут. А если вам попадётся «бюрократ» из нашей классификации научных руководителей, то оформление реферата по ГОСТу будет важнее содержания!

Как правильно оформить реферат?

 1. Используйте шрифт Times New Roman. В ГОСТе это не прописано, но практика уже установившаяся.
 1. Традиционно используется кегль 14-й, иногда 12-й. Этот момент лучше уточнить у преподавателя. Как правило, для учебных работ выбирается 14-й, но если объём реферата большой, есть смысл выбрать кегль чуть меньше. А вот больший – нельзя, так как преподаватель сразу поймёт, что вы визуально раздуваете объём.
 1. Межстрочный интервал – полуторный. Больший интервал, опять же, говорит о попытке смухлевать с объёмом.
 1. Ориентация листа – книжная. Альбомная иногда допускается при оформлении приложений (например, широких таблиц).
 1. Поля: 1,5 см для верхнего, 3 см для нижнего, 1,5 см для правого и 2,5 см для левого (1 см – запас для подшивки листов). Увеличение полей иногда используется студентами для увеличения числа листов, но эта практика может привести к неприятностям, особенно если вы совсем обнаглели и выставили в настройках 3 – 3 – 3 – 4.
 1. Листы форма А4, плотность – стандартная для распечатки принтером, цвет белый.
 1. Текст печатается только на одной стороне листа. Оборотная должна остаться чистой. Кстати, распространённая ошибка среди новичков, часто пишущих с обеих сторон, как в тетрадке.
 1. Нумерация (арабскими цифрами) проставляется с третьего листа (с введения). 1-й и 2-й листы (титульный и содержание), согласно ГОСТу, не нумеруются, но учитываются в подсчёте. Проще говоря, на первых двух листах внизу цифр нет, на листе с введение – уже ставится «3». Приложения не нумеруются.
 1. Титульный лист состоит из следующих частей:

— Шапка с полным наименованием учебного заведения (вуза, колледжа, школы и т. д.), названием факультета и кафедры, а также и фразой «Министерство образования и науки Российской Федерации» (её при оформлении титульного листа реферата иногда исключают). Форматирование – по центру.

— Надпись «РЕФЕРАТ» с названием работы и указанием дисциплины. Форматирование по центру. Иногда название указывается просто, без кавычек, иногда вписывается в формулу … на тему «Ν»… (то же самое с указанием дисциплины; конкретные требования уточняйте на кафедре). Форматирование по центру, расположение – примерно посередине листа (или чуть-чуть выше).

— Данные об авторе (ФИО, курс, иногда группа или отделение) и научном руководителе (ФИО, должность, научная степень – или в формате «д. и. н.», «к. м. н.», или развёрнуто, уточняйте в методичке). Этот блок располагается на 7 – 9 интервалов ниже предыдущего. Обратите внимание на то, что блок располагается справа, но первые буквы строк выстроены в одну линию – добиться такого расположения можно, используя клавишу Tab.

— Заключительный блок с информацией о городе, в котором находится учебное заведение, и годе написания работы. Располагается в самом низу листа, форматирование по центру.

Основной кегль при оформлении титульного листа – 14, но слово «РЕФЕРАТ» и название темы обычно набираются более крупным.

Образец оформления титульного листа для реферата:

 1. Содержание располагается на 2-м листе и включает в себя наименования всех частей (введения, глав и параграфов основной части, заключения, списка литературы (иногда с выделением списка источников), приложений).

Для каждого из элементов, кроме приложений, указывается номер страницы. Приложения не нумеруются, так как могут представлять собой не только листы, но и папки с материалами, диски и т. д.

В верхней части листа пишется: «СОДЕРЖАНИЕ» (без кавычек, верхним регистром). Далее следует информация об элементах работы с форматированием по левому краю, но страницы указываются напротив, с форматированием по левому (используйте клавишу TAB).

Образец оформления содержания:

 1. Начинает работу введение. Как правило, все учебные рефераты содержат эту часть, аналогичной курсовым и дипломам.
 1. Основная часть реферата делится (за редкими исключениями) на главы. Иногда внутри глав выделяются параграфы (или пункты).
 1. Главы начинаются с нового листа. Иногда с нового листа начинаются и параграфы (этот момент уточните в методичке).

Негласное правило: завершающая часть главы должна занимать не менее четверти листа. У хитрых студентов, раздувающих объём, концы глав «висят» несколькими строчками на почти чистом листе, что вызывает сильное раздражение у преподавателей: они чувствуют, что их, как бы так выразиться… считают дураками.

 1. Заключение также начинается на отдельном листе.
 1. Заголовки структурных элементов реферата (введения, заключения, списка литературы, наименования глав) оформляются единообразно. Форматирование – по центру. Обычно – верхним регистром. Возможно дополнительное использование болда (жирного).

Не допускается оформление названия одного элемента верхним регистром, другого – нижним.

Исключение: Параграфы и пункты, если они не начинаются на отдельных листах, могут оформляться нижним регистром и болдом при оформлении названий глав верхним регистром. В этом случае они считаются составной частью глав. Этот нюанс лучше уточнить у преподавателя.

 1. Названия глав, параграфов, пунктов и других элементов работы пишется БЕЗ КАВЫЧЕК.
 1. Внимание! После названий глав, слов «Введение», «Заключение», «Приложение» и фразы «Список литературы» ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ! НЕ СТАВИТСЯ. НЕ СТАВИТСЯ. Очень частая ошибка. Доводит преподавателей до истерики
 1. Список литературы оформляется на отдельном листе. В рефератах число использованных материалов невелико, поэтому группы в списке литературы, как правило, не выделяются (впрочем, это зависит от требований кафедры и научного руководителя). Но если в списке литературы есть источники, а не только научные исследования, выделение групп необходимо. Это актуально для историков, юристов, философов и ещё нескольких специальностей.
 1. Список литературы выстраивается по алфавиту. Работы на иностранных языках, если таковые имеются, учебных работах обычно следуют после русскоязычных.
 1. Оформление списка использованной литературы – согласно ГОСТу, то есть согласно правилам библиографического оформления источников.

Допускается два варианта оформления: с тире между областями библиографического описания и без него. Число страниц в работе может опускаться.

Образец оформления библиографии:

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. – М.: Политех, 2010. – 421 с.

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. М.: Политех, 2010.

Внимание: инициалы отделяются друг от друга не только точками, но и пробелами.

 1. Ссылки – требование опциональное. Часть рефератов (например, школьные) пишется без простановки ссылок. Если ссылки нужны, они оформляются по стандартным правилам. Обычно – на отдельном листе, после списка литературы. Иногда – постранично (в этом случае рекомендуется сплошная нумерация ссылок). Как оформлять ссылки – в конце работы или постранично, уточняйте у преподавателя.

В ссылках указывается название работы (в соответствии с правилами оформления библиографии), страница, с которой взята информация. Если страниц несколько, они указываются через тире:

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. М.: Политех, 2010. С. 35 – 37.

Если вы дважды или и более раз ссылаетесь на один источник, используется следующая формула:

Иванов И. И. Указ. соч. С. 35 – 37.

Если ссылаетесь на этот источник дважды или несколько раз подряд, пишется просто:

 1. Приложение завершает работу. Его страницы не нумеруются. Если приложений несколько, они нумеруются латинскими цифрами: I, II, III и т. д.
 1. Листы готового реферата скрепляются спиралью или же пробиваются дыроколом и вкладываются в папку с прозрачным верхним листом.

Источник: http://studlance.ru/blog/oformlenie-referata-kak-vsyo-sdelat-pravilno

Як правильно оформити реферат?

Будь хороша робота передбачає правильну форму втілення. Якщо ви хочете, щоб ваш реферат був оцінений по достоїнству, то потрібно приділити увагу не тільки його змістом. Правильно написаний реферат, перш за все, зручний. Така робота залишить дуже гарне враження, яке за законами людської психіки, буде перенесено на вашу особистість. Іншими словами, якщо людина зробила реферат правильно і добре, то, напевно, він сам по собі правильний і хороший. Ось як це працює. Виходячи з вище сказаного, сьогодні, ми звернемося з вами, дорогий читачу, до того, як правильно оформити ваш реферат, щоб він говорив про вас, як про відповідальне і грамотному людині. Отже:

Як правильно оформити реферат?

Перш за все, не можна не відзначити, що існує єдиний державний стандарт, за яким потрібно оформляти роботу. Давайте розглянемо основні його пункти.

Реферат — це невелике усне повідомлення, яке викладено у письмовій формі. Що мається на увазі під «викладом»? У разі написання реферату ми говоримо про те, що його автор викладає зміст будь-якої наукової роботи або прочитаної книги. Реферат — це робота теоретичного характеру. Реферат призначений для демонстрації знань студента чи учня і рівня володіння ним аналізу наукової та методичної літератури.

Тема для реферату

Тема для реферату вибирається учителем і учнем разом, щоб правильно зробити реферат. Тема повинна бути цікавою для учня. Для реферату зазвичай рекомендують використовувати 4-5 джерел літератури. Часто, викладачі пропонують студентам список тем, які можна вибрати для реферату.

Етапи роботи над рефератом

Рекомендують такі етапи роботи:

 • Визначте і виділіть проблему, яка стоїть в даній темі.
 • Вивчіть поставлену проблему, використовуючи першоджерела.
 • Проведіть огляд вибраної для читання літератури.
 • Викладіть матеріал дотримуючись власну логіку.

  Оформіть свій реферат з наступним принципам, щоб він був правильним:

  Правильне оформлення реферату

 • Розмір шрифту —пунктів.
 • Шрифт — Times New Roman (звичайний).
 • Міжрядковий інтервал — 1,5-2.
 • Розмір лівого поля — 30мм
 • Розмір правого поля — 10мм
 • Розмір верхнього і нижнього полів — 20мм

  Не ставте крапку в кінці заголовка. Всі заголовки прийнято виділяти жирним шрифтом. Заголовок першого рівня — 16 шрифт. Заголовок другого рівня — 14 шрифт. І заголовок третього рівня — 14 шрифт, курсив.

  Відстань між кінцівкою глави або параграфа і наступним заголовком становить три інтервалу. Після завершення роботи необхідно скласти автоматичне зміст, так як це заощадить ваш час і буде відповідати вимогам до оформлення реферату. Щоб зробити автоматичне зміст, необхідно проставити всі голови у вашій роботі, як заголовки різного рівня. Це правильне оформлення реферату.

  Текст друкують на одному боці сторінки. Посилання, примітки позначають або в самому тексті, або внизу сторінки. Для оформлення посилань можна використовувати стандартні засоби Microsoft Word.

  Всі сторінки без винятку повинні бути пронумеровані. У тому числі і титульний лист. Цифри, що позначають сторінки, прийнято ставити вгорі і по центру сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Пам’ятайте, що кожен новий розділ потрібно починати з нової сторінки.

  Це основні правила правильного створення та оформлення реферату. Потрібно використовувати ці рекомендації, якщо ви хочете досягти успіху в справі написання хорошої роботи. Головне в рефераті — це тема. Постарайтеся вибрати ту тему, яка вам дійсно до душі.

  Источник: http://a-yak.com/yak-pravilno-oformiti-referat/

 • ×
  Юридическая консультация онлайн